pondelok 18. októbra 2010

Vitajte! - Welcome!

Vitajte na blogu Zvolenského literárneho klubu. Sme amatérski autori poézie, prózy a cestopisov. Patríme medzi rozmanité vekové kategórie so silným zmyslom pre humor a sme natoľko drzí, že si všetci medzi sebou tykáme. Pravidelne sa zúčastňujeme celoslovenských literárnych súťaží, spolupracujeme pri vytváraní hudobno-literárnych a ďalších akcií. Našou zatiaľ najvýraznejšou hudobno-literárnou akciou bola EnTRE la MUSIqUE (hudobný doprovod: duo ANTICO MODERNO – František Kubiš, Andrej Turčin) a literárne pásmo projekt Veža Baby-lona, ktorá bola pripravená v spolupráci s výtvarníkom, dizajnérom a scénografom Dušanom Krnáčom. Stretávame sa každý posledný piatok v mesiaci o 17:00 stredoeurópskeho času v priestoroch POS (Podpolianske osvetové stredisko, Bystrický rad č. 1) vo Zvolene. Poslať E-mail
Welcome to blog of Zvolen Literary Club. We are amateur writers of poetry, prose and travelogues. There are members of different age groups in the club with a great sense of humour. In addition, we are so cheeky that we are on familiar terms with each other there. We regularly take part in national literary competitions and cooperate together by creating musical and literary events and many others. The most important musical and literary event in the club was called EnTRE la MUSIqUE (musical accompanist: duo ANTICO MODERNO – František Kubiš, Andrej Turčin) and literary evening called The Tower of Baby-lon that was prepared in cooperation with the painter, designer and scenographer Dušan Krnáč. We meet every last Friday in a month at 17:00 p.m Central European Time in the premises of POS (Podpolianske Cultural Community Centre, Bystrický rad no. 1) in Zvolen. Send E-mail